Allmänna villkor

 

Kontraktsvillkoren gäller mellan Schwedenliebe och den (inklusive medresenärer) som hyr sommarstugan.

När du efter att ha bokat och bekräftat att du läst de allmänna affärsvillkoren, skickar in din bokning, blir villkoren i detta kontrakt bindande.
Schwedenliebe är ingen researrangör. Schwedenliebes affärsverksamhet består uteslutande av förmedling av privata sommarstugor.
 

 

 

 

§ 1 Beskrivning av sommarstugan

1.1. Schwedenliebe har arrangerat en personlig besiktning av alla sommarstugor. Beskrivningarna av sommarstugorna har gjorts så tydliga som möjligt. I samband med besiktning fotograferar man och gör filminspelningar, som sedan görs tillgängliga på stugsidorna.

1.2. Efter den av Schwedenliebe arrangerade besiktningen kan förändringar av möblering och annan utrustning förekomma. Stuginnehavarna är förpliktigade att upplysa Schwedenliebe om väsentliga förändringar. Därmed ges beskrivningen av stugan prioritet före foton och filmupptagningar. Efter väsentliga förändringar av utrustningen görs så snart som möjligt nya foto- och filmupptagningar. En snabb uppdatering av bildmaterialet är emellertid inte alltid möjlig.

1.3. Avståndsuppgifterna till vatten, orter, sevärdheter osv., är ungefärliga. Avståndsangivelserna grundar sig på stuginnehavarens uppgifter och på information från google maps. Därmed är mindre avvikelser från de faktiska avstånden möjliga.

 

§ 2 Bokning

2.1. Bokning av en sommarstuga är endast möjlig genom bokningsformuläret på respektive stugsida.

2.2. Efter en inkommen bokning, kontaktar Schwedenliebe stuginnehavaren. Stuginnehavaren måste sedan bekräfta bokningen till Schwedenliebe. Detta kan ta från några minuter till 48 timmar. Schwedenliebe gör sitt yttersta för att göra denna bekräftelseprocess så snabb som möjligt. Stuginnehavaren kan emellertid inte alltid nås omedelbart, varvid en väntetid på uppemot 48 timmar kan uppstå.

2.3. Efter att Schwedenliebe har bekräftat en bokning uppstår mellan hyresgästen och Schwedenliebe ett bindande förmedlingskontrakt samt ett bindande hyreskontrakt mellan hyresgästen och stuginnehavaren.

2.4. Bokningsbekräftelsen till hyresgästen sker tillsammans med en vägbeskrivning uteslutande per E-mail som pdf dokument. Hyresgästen måste se till att den angivna E-mail adressen är korrekt.

  

§3 Säsonger

Högsäsong: 01. Juni – 31. Augusti
Mellansäsong: 01. Maj – 31. Maj  /  01. September – 30. September
Lågsäsong: 01. Januari – 30. April  /  01. Oktober – 31. December
 

3.1. Bokningar under hög- och mellansäsong är endast möjliga veckovis från lördag till lördag, om ingenting annat uppges på stugsidorna.

3.2. Under lågsäsong är bokningar på alla veckodagar möjlig och den kortaste bokningstiden är på 3 dagar, om ingenting annat uppges på stugsidorna.

 

§4 Pris & betalning

4.1. De uppgivna hyrespriserna anges i Euro.

4.2. Hyrespriserna är för en vecka, om ingenting annat anges.

4.3. Förutom hyra för sommarstugan ingår vanligtvis även kostnaden för vatten och elektricitet i priset. I några sommarstugor tillkommer en kostnad för elektricitetsförbrukning. Detta anges i så fall alltid på stugsidorna.

4.4. Inom 10 dagar efter erhållen bokningsbekräftelse ska max. 25 % av det totala hyresbeloppet betalas. Resterande belopp ska betalas senast  8 veckor före inresa. De exakta beloppen uppges i bokningsbekräftelsen.

4.5. Vid korta bokningar som görs minst 8 veckor innan inresa, ska hela hyresbeloppet betalas genast efter erhållen bokningsbekräftelse.

4.6. Hyran kan betalas genom banköverföring eller med Bankgiro.

4.6. Priser för extra tjänster anges av stuginnehavaren. Extra tjänster som t.ex lakan, slutstädning, båtar osv., betalas kontant på plats till stuginnehavaren eller tillsammans med hyran.

 

§5 Inresa, avresa och vistelse

5.1. Inresetidpunkten anges i bokningsbekräftelsen. Vanligtvis är inresa på inresedagen möjlig från klockan 16.00 men den bör ske senast klockan 20.00. Överenskommelse om avvikande tider måste i förstone ske mellan hyresgäst och stuginnehavare.

5.2. Avresan på avresedagen bör ske senast klockan 11.00.

5.3. Överlåtelsen av nycklar sker vanligtvis av stuginnehavaren i samband med inresan. I samband med detta kommer hyresgäst och stuginnehavare överens om hur nycklarna ska återlämnas. I enstaka fall får hyresgästen senast 2 veckor innan inresa besked om var han kan hämta ut nycklarna.

5.4. Maximalt antal gäster i stugan får aldrig överskridas. Dessutom får inte fler personer inresa än vad som uppges i bokningsbekräftelsen. Stuginnehavaren har rätt att vägra tillträde till sommarstugan om fler personer inreser än vad som angetts respektive tillåts.

5.5. Medtagandet av husdjur som t.ex en hund, måste alltid uppges i samband med bokningen. På stugsidorna uppges alltid om husdjur är tillåtna eller inte. Dessutom uppges hur många husdjur som är tillåtna. Vänligen, lägg märke till att endast så många husdjur får medföras som anges i bokningsbekräftelsen. Stuginnehavaren har rätt att vägra tillträde till sommarstugan om fler husdjur medföljer än vad som angetts respektive tillåts.

5.6. Hyresgästen förpliktigar sig att sköta om sommarstugan och att efterfölja eventuella anvisningar från stuginnehavaren.

5.7. Skador som orsakats av hyresgästen, ska omgående meddelas till stuginnehavaren.

5.8. Ibland kan under din vistelse en del inventarier på grund av väderleken eller årstiden (t.ex vinter) inte användas. Detta gäller exempelvis båtar, kanoter, trädgårdsmöbler, pooler, grillar osv.

5.9. Bokade extra tillbehör som båtar, kanoter, bastu osv., måste hanteras omsorgsfullt av hyresgästen. Skador orsakade av hyresgästen måste omgående meddelas till stuginnehavaren.

5.10. Särskilda föremål (båt, kanot, bastu, cyklar osv.), som ingår i hyran och därmed kan användas kostnadsfritt, anses som personlig service. Vid skador eller defekter har man inte rätt att fordra ett utbyte av skadat föremål.

5.11. Tillfällig förekomst av insekter, möss och vilda djur går inte helt att utesluta. Detta gäller särskilt för sommarstugor med enskilt och lantligt läge.

5.12. Att placera tält och/ eller husvagn på sommarstugetomten är förbjudet.

5.13. I alla sommarstugor gäller absolut rökförbud.

 

§6 Reklamationer

6.1. Det rekommenderas att man direkt efter ankomsten till sommarstugan, tillsammans med stuginnehavaren besiktigar stugan.

6.2. Eventuella klagomål måste framföras omedelbart. Klagomål som framförs senare kommer inte att beaktas. Vid eventuella klagomål ska man i första hand tala med stuginnehavaren. Stuginnehavaren måste tillåtas att rätta till fel. Vid kommunikationsproblem och/ eller språksvårigheter är Schwedenliebe berett att medla mellan parterna.

6.4. Schwedenliebe kan inte hållas ansvarigt för avtalsbrott som orsakats av stuginnehavare.

6.5. Schwedenliebe kan inte hållas ansvarigt för egenmäktigt förfarande, respektive beslut tagna på eget initiativ av hyresgästen.

6.6. Stuginnehavare kan inte hållas ansvariga för oförutsedda aktiviteter utanför tomtgränsen.

 

§7 Avbokning

7.1. Schwedenliebe rekommenderar att man skaffar en resekostnadsförsäkring.

7.2. Vid en avbokning fram till och med 60 dagar före inresan ska en avbokningsavgift på 25 % av den sammanlagda hyressumman betalas.

7.3. Vid en avbokning från den 59:e dagen före inresan ska en avbokningsavgift på 75 % av den sammanlagda hyressumman betalas.

7.4. Vid en avbokning från den 30:e dagen före inresan ska en avbokningsavgift på 100 % av den sammanlagda hyressumman betalas.

 

§8 Copyright

8.1. Alla texter, bilder, filmupptagningar och all grafik på denna hemsida är upphovsrättsligt skyddade. För utomstående användning av text, bilder, filmupptagningar och grafik krävs godkännande och skriftligt tillstånd ifrån Schwedenliebe.

 

§9 Rättsligt säte

9.1. Rättsligt säte är Kalmar.